ไม่มีอะไรที่ผมกลัวมากไปกว่าการตื่นขึ้นมาโดยไม่มีแผนงานที่จะช่วยผมนำความสุขมาสู่ผู้ไม่มีทรัพยากร คนยากจน ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ที่อยู่กับความเจ็บป่วย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

มันดีกว่าในการที่จะนำอยู่เบื้องหลังและให้ผู้อื่นอยู่เบื้องหน้า โดยเฉพาะเวลาที่ฉลองชัยชนะ เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้น และอยู่แนวหน้าเมื่อมีอันตราย แล้วผู้คนจะสำนึกบุญคุณความเป็นผู้นำของคุณ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone