ความสำเร็จของคนทำงานศิลปะนั้น ความจริงแห่งความสำเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือ ได้สร้างสรรค์งานศิลปะที่ตัวเองพอใจ ชอบใจ แล้วตาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ทำไมเฉลิมชัยต้องดังขนาดนี้ ราคารูปทำไมแพงขนาดนี้ ก็กูสร้างคุณค่าในตัวกูเอง มากกว่าผู้อื่นไง นั่นคืออะไร ก็กูเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก่อนที่จะคิดถึงกูเองไง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

มึงจำไว้เลย มึงอดทน และมึงต่อสู้ มึงมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติ เพื่อโลก แล้วมึงไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มึงปรารถนา

คนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องให้ เขาต้องเสียสละ เมื่อเสียสละแล้วมันต้องได้สิ่งที่ตอบแทนมา มึงทำไปตาม step by step มึงก็กินเงินเดือนตาม step สิ มึงจะมีชื่อเสียงก้าวกระโดด มึงจะมีได้ไง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนที่ฉลาด ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ร่ำรวย ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง แต่มันมีความมุ่งมั่นสูงมากกว่าคนเรียนเก่ง และมันเรียนรู้เรื่องอื่นมากกว่า

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

กูต้องทำงานศิลปะของกูให้ดีที่สุด เรียนมุ่งมั่นที่สุด ไม่เกี่ยวกับคะแนน ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น กูจะได้คะแนนยังไงไม่รู้ แต่ว่ากูทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่กูอยากทำ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone