ผมเป็นคนที่ศรัทธาในประชาชน หากได้รับความจริงเมื่อเกิดวิกฤตของชาติพวกเขาจะสามารถวางใจได้ ประเด็นสำคัญคือทำให้พวกเขาได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เราประชาชนคือผู้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องของทั้งสภาและศาลไม่ใช่เพื่อที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญ แต่จะล้มล้างผู้ที่ใช้รัฐธรรมนูญโดยมิชอบ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone