ประชาชนที่ต้องการสร้างชาติให้มั่นคงและเข้มแข็งเพื่อทัดทานถ่วงดุลกับอำนาจรัฐจะต้องรู้จักปลดเปลื้องใจให้พ้นจากความเฉยชาและความกลัวเป็นประการแรก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การมีเมตตาคือการตอบรับความซาบซึ้งและความอบอุ่นของมนุษย์ด้วยความหวังและความต้องการของผู้อื่น แม้จะเป็นน้ำใจเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้หัวใจที่หนักอึ้งนั้นเบาลงได้ ความเมตตานั้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone