ความคิดของคนแยกออกได้เป็นสอง อย่างหนึ่งคือ ความคิดที่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสมีโลภโกรธหลง อีกอย่างหนึ่งคือความคิดที่พ้นจากอำนาจของความโลภโกรธหลง ความคิดอย่างแรกเป็นเหตุให้ทุกข์ให้ร้อน ความคิดอย่างหลังไม่เป็นเหตุให้ทุกข์ให้ร้อน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ไม่มีอำนาจของบุคคลอื่นใดที่จะสามารถบังคับบัญชา ให้ใครหันเข้าแก้ไขตนเองได้นอกจากอำนาจใจของตัวเองเท่านั้นที่จะบังคับตัวเอง ทั้งยังต้องเป็นอำนาจใจที่เกิดจากปัญญา ความเห็นถูกด้วยจึงจะสามารถนำให้หันเข้าแก้ไขตนเอง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การแก้ความวุ่นวายทั้งหลายนั้น ที่ถูกแท้จะให้ผลจริงต้องต่างคนต่างพร้อมใจกันแก้ที่ตัวเองเท่านั้น พร้อมใจกันและแก้ที่ตัวเองเท่านั้นที่จะให้ผลสำเร็จได้จริง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การยกฐานะจากยากจนให้มั่งมีนั้นทำได้ไม่ง่าย บางคนตลอดชีวิตนี้อาจทำไม่สำเร็จ แต่การยกระดับใจให้มั่งมีนั้นทำได้ทุกคนแม้นมีความมุ่งมั่นจะทำจริง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone