ดอกกุหลาบที่ปรารถนาเป็นดอกทิวลิป มีแต่จะนำความทุกข์มาให้ตัวเอง คนที่เสแสร้งแสดงเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เนื้อแท้ของตน มีแต่จะนำความทุกข์ให้ตนเอง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนที่รดน้ำคือเมตตาให้คนอื่น ความชุ่มเย็นนอกจากเกิดกับเป้าหมายแห่งความเมตตาของเราแล้ว ก็ยังเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองด้วย ต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำงอกงามฉันใด คนที่คอยรดน้ำให้ต้นไม้ ก็มีความงอกงามเพิ่มขึ้นในจิตในใจฉันนั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ที่ใดที่มีความโกรธที่นั่นไม่มีสติ ที่ใดมีสติที่นั่นไม่มีความโกรธ ความโกรธเปรียบเสมือนหนู สติเปรียบเสมือนแมว ที่ใดมีแมวที่นั่นไม่มีหนู ที่ใดมีหนูที่นั่นไม่มีแมว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความเกรี้ยวกราดสะท้อนความอ่อนแออย่างรุนแรงที่แฝงอยู่ในตัวคน ความเมตตา พร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจ สงบ และให้อภัยต่างหากคือความเข้มแข็งของจิตใจ