ชีวิตนั้นไม่ง่ายสำหรับเราทุกคน แล้วอย่างไร… พวกเราต้องมีความมานะอุตสาหะ และเหนืออื่นใด เราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เราต้องเชื่อว่าเรามีพรสวรรค์บางอย่าง และด้วยสิ่งนี้ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร ต้องไปให้ถึง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ฉันเป็นหนึ่งในผู้ซึ่งเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นั้นสวยงามยิ่งนัก นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการของเขานั้นไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังเป็นเด็กที่ยืนอยู่ต่อหน้าปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งทำให้เขาปะทับใจเสมือนอยู่ในเทพนิยาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

วิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากต่อสากลโลก และขาดการตระหนักทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคุณภาพของคนในชาติจะบอกถึงระดับความสำคัญของมัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone