ประเทศใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตก หรืออัฟริกา ถ้าคุณใช้จ่ายเงินมากเกินไป ก็จะมีปัญหา ในส่วนของบุคคลก็เช่นกัน ถ้าใครใช้เงินมากเกินไปก็จะก่อหนี้สิน และจะมีปัญหาตามมา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่และพัฒนามากในอดีต เขาอยากจะยึดเราเขาก็ทำได้ แต่เขาไม่ทำ เขาเข้ามาและอาศัยในมาเลเซีย แต่เขาไม่ยึดเรา ชาวยุโรปเข้ามาในปี ค.ศ. 1509 พวกเขามาที่มะละกา 2 ปีหลังจากนั้นพวกเขามาพร้อมกองทัพ มายึดเรา ดังนั้นผมกังวลกับทัศนคติของคนยุโรปมากกว่าคนจีน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมไม่ชอบนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก้าวร้าว พูดเกี่ยวกับสงคราม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การยึดครอง เหล่านี้ทำให้สูญเสียเงิน และชีวิตผู้คนจำนวนมาก ซัดดัม ฮุดเซนเป็นคนไม่ดี แต่เขาไม่ได้ฆ่าคนอิรักมากเท่ากับที่อเมริกาทำ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมไม่ได้แค่คิด แต่ดูและศึกษาสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวัง เมื่อผมเดินทาง ผมมองดูและเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่ผมเห็น ผมไม่ยอมรับสิ่งใดจากภายนอก คุณไม่สามารถเชื่ออะไรจากที่ได้ยินหรือเห็น อย่าข้ามไปยังบทสรุปโดยที่คุณไม่ได้คิด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone