การปกครองระบบปัจจุบันนี้ที่ทำให้มีระบบฝ่ายค้านนี่ มันเป็นระบบที่ทำให้คนป่าหัวเราะ คนป่าสมัยที่ยังไม่นุ่งผ้ามันจะหัวเราะเอาว่ามันเจริญอะไรกัน ประชาธิปไตยอะไรกัน จนมาถึงระบบฝ่ายค้านเพื่อทำการขัดแย้ง เพื่อทำการต่อสู้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

อาตมายืนยันอยู่เสมอว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญด้วยการศึกษานี้ ถือศีลข้อเดียวพอ ไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อ เวียนหัว เพียงข้อเดียวคือ ไม่เห็นแก่ตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การศึกษาในโลกนี้เหมือนกับหมาหางด้วน มันไม่สมบูรณ์ มันเพียงแต่สอนให้ ฉลาด ฉลาด แล้วก็ไม่ได้ควบคุมความฉลาด ขอให้มองเห็นอันตรายร้ายแรงที่ทำให้เกิดปัญหา คือการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ควาเห็นแก่ตัว.. ขอร้อง ขอวิงวอนทุกอย่าง ว่าช่วยพิจารณาสิ่งนี้ สิ่งเดียวหรือคำเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหา เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด ไม่ว่าปัญหาอะไร มันมาจาก “ความเห็นแก่ตัว”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ประชาธิปไตยถ้าเป็นของผู้เห็นแก่ตัวแล้วเลวร้ายที่สุด ไม่มีระบบไหนจะเลวร้ายมากเท่ากับประชาธิปไตยของผู้เห็นแก่ตัวเพราะว่าประชาธิปไตยมันสำหรับผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนที่หน้ามืด หลงไหลแต่เรื่องปากเรื่องท้อง ตั้งแต่เกิดจนตาย งมอยู่แต่เรื่องเงิน เรื่องทอง เรื่องปาก เรื่องท้อง ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องของพระพุทธเจ้านั้น มันเพราะเหตุอะไรกัน ?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone