ไม่ทุรนทุรายกับใครหรอก ไม่ลัก ไม่ขโมย ไม่เอาของใคร ใครรวยก็ช่างเขาเถอะ จะได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เราได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ ไม่ได้ก็ไม่เอา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone