ทำอย่างไร จะมีความสุขทางใจ… อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรจะศึกษา ที่ควรจะทำความเข้าใจกันให้บ่อยๆ เพราะว่าความสุขทางใจนั้นเป็นความสุขที่ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องไปซื้อไปหา ไม่ต้องไปขวนขวายให้เหนื่อยแรง เป็นเรื่องที่เราทำขึ้นได้ง่ายๆ ในใจเราเอง ที่จะทำให้ใจมีความสุข

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในชีวิตของเราแต่ละคนนี้ ต้องมีปัญหา ต้องมีความทุกข์ มีความเศร้าโศก มีความเสียใจด้วยเรื่องอะไรๆต่างๆ ถ้ารู้สึกเสียใจมาวัดทันที..รีบมาวัดทันที อย่าไปไหน อย่าไปหาหมอดู อย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผี อย่าไปสั่นกระบอกอยู่ที่ศาลหลักเมือง มันแก้ทุกข์ไม่ได้ ต้องรีบมา มาพักที่วัด มาฟังธรรมะ พระท่านจะพูดให้ฟัง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความรักที่ถูกต้องต้องไม่เป็นทุกข์ ความรักที่ถูกต้อง…ไม่เป็นทุกข์น่ะ มันรักอย่างไร? คือไม่รักด้วยความเห็นแก่ตัว ความรักประเภทเห็นแก่ตัวนั้น เป็นความรักที่เป็นทุกข์ เป็นความรักที่ไม่ถูกต้อง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เรามีลูกต้องเสี้ยมสอนนะ ถ้าไม่เสี้ยมสอน มันเป็นไปไม่ได้ ต้องฝึกลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ นกอยู่ในกรงให้รีบสอน มีปีก มีหาง หนีออกจากกรงแล้ว ไม่ต้องตามไปสอนนะ จะเสียใจอย่างน่าเสียดาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เขาด่านี่มันเจ็บขนาดไหน ผิวหนังเจ็บไหม ร้อนไหม มีอะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนบ้าง…ไม่มีมันเจ็บอยู่ที่ใจ ทำไมจึงเจ็บที่ใจ? เพราะใจเข้าไปยึดถือ ยึดถือว่ามันด่ากู…มันด่าฉัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ธรรมะก็เหมือนกัน ถ้าเราใช้ไม่ถูก…ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เมื่อไม่เกิดประโยชน์จะไปโทษธรรมะก็ไม่ได้ เพราะว่าใช้ธรรมะผิด เหมือนเราหยิบยาผิด จะไปโทษยาก็ไม่ได้ แต่เราต้องโทษตัวเราเองว่า หยิบยาไม่ถูก มันไม่ได้แก้โรคอย่างนั้น แต่เราไปหยิบเข้า มันจึงช่วยเราไม่ได้ มันอยู่ที่เรา ไม่ได้อยู่ที่ยา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

นักเรียนที่เรียนหนังสือ ถ้าเรียนด้วยสติปัญญา การเรียนก็จะดีขึ้น อ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จำได้หมด เพราะในขณะอ่าน “สติ” อยู่กับหนังสือ “ปัญญา” ก็ดำกับอยู่กับการอ่าน อ่านจบ…รู้เรื่อง บางคนจบไปแล้ว เอ๊ะ! อ่านเรื่องอะไร ไม่รู้เรื่อง เพราะเราอ่านด้วยความไม่มีสติ ไม่มีปัญญา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone