ผมคิดว่า เราต้องเรียนรู้ในความเจ็บปวด ในความผิดหวัง ในความเสียใจควบคู่ไปกับความสุขความสมหวัง และความดีใจ แม้ว่าความทุกข์อาจจะเลวร้าย แต่มันจะช่วยหล่อหลอมให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของนักเขียนอาจจะไม่มีคำว่าจรรยาบรรณเขียนเอาไว้ในกฎข้อบังคับของนักเขียน แต่นักเขียนต้องมีจรรยาบรรณ ต้องเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าดีงามต่อสังคม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมไม่เชื่อเรื่องพรสวรรค์ทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจจริงของแต่ละคนว่าอยากจะทำอะไร แล้วเขาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาต้องการจะทำหรือต้องการจะเป็นหรือไม่ พรสวรรค์เป็นแค่คำที่เราเรียกขึ้นมาสำหรับบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนบางคนทำขึ้นมาเท่านั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

สิ่งที่มีความสำคัญและมีค่าที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ก็คือ ความพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองให้สามารถทำในสิ่งที่อยากเป็นและอยากทำให้ได้

บางคนบอกว่าความฝันเป็นสิ่งที่บอบบางและพร้อมจะแหลกลาญลงอย่างง่ายดาย แต่คนคนนั้นคงจะลืมนึกไปว่า ความจริงกลับเป็นสิ่งที่เปราะบางและง่ายต่อการแตกสลายยิ่งกว่า

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ชีวิตอาจเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าเราเลือกที่จะยืนในด้านมืดหรือด้านสว่าง และเลือกที่จะอยู่ข้างเดียวกันกับคุณธรรมหรือจิตฝ่ายตํ่าได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone