ไม่มีใครอยากที่จะตาย แม้แต่คนที่อยากไปสวรรค์ก็ยังไม่อยากตายเพื่อไปที่นั่น และใช่แล้วการเสียชีวิตเป็นปลายทางของเราทุกคนร่วมกัน ไม่มีใครรอดจากมัน และเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะความตายน่าจะเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของชีวิต มันเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงชีวิต มันล้างสิ่งเก่าๆเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่

Share on Facebook29Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone