เหตุให้เกิดทุกข์นั้น คือกิเลสตัณหาต่างหาก ไม่ใช่เรื่องความอดอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ควบคุมกิเลสตัณหาให้ได้เถิด ก็จะได้แก้ไขเรื่องความอดอยาก เรื่องปากเรื่องท้องได้เป็นแน่

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone