เราเป็นในสิ่งที่เราทำซ้ำไปซ้ำมา ทำอย่างดีเยี่ยม ไม่ใช่การกระทำแต่ทำเป็นนิสัย

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone