อายุคืออะไรก็ตามที่คุณคิด อายุของคุณเท่ากับที่คุณคิดว่าคุณเป็น

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone