สิ่งดีๆทั้งหลายนั้นแสนธรรมดา และมีมากมายที่บอกได้ด้วยคำเดียว เสรีภาพ ยุติธรรม ซื่อสัตย์ หน้าที่ เมตตา ความหวัง

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone