สำหรับผมแล้วไม่มีอะไรที่ทำให้มีเกียรติได้มากกว่าการเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone