ศาสนาคือความโหยหาของสัตว์ที่ถูกกดขี่ คือหัวใจของโลกที่ไร้หัวใจ คือวิญญาณของสภาวะที่ไร้วิญญาณ มันคือสิ่งเสพติดของคน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone