วิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากต่อสากลโลก และขาดการตระหนักทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคุณภาพของคนในชาติจะบอกถึงระดับความสำคัญของมัน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone