ยังไงเราก็ต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคมไว้ ไม่อย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะมองว่าไม่รู้จะทำดีไปทำไม ทำชั่วมันดีกว่า

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone