ผมเป็นคนที่ศรัทธาในประชาชน หากได้รับความจริงเมื่อเกิดวิกฤตของชาติพวกเขาจะสามารถวางใจได้ ประเด็นสำคัญคือทำให้พวกเขาได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริง

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone