ผมพูดว่าผมยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ผมไม่เคยพูดว่าผมเก่งที่สุด

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone