ทรัพย์สมบัติมีอยู่ในหนังสือ มากกว่าที่โจรสลัดได้จากเกาะแห่งสมบัติ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone