ถ้าคุณพูดกับเขาด้วยภาษาของเขา มันจะเข้าไปสู่หัวใจของเขา

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone