ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน ลำดับความสำคัญของปัญหา คือประชาธิปไตยของปวงประชา ต้องตีค่าความหมายให้ตรงกัน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone