ความสนุกสนานคือเคล็ดลับของความงาม ไม่มีความงามใดจะดึงดูดได้ถ้าปราศจากความเร่าร้อน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone