มันดีกว่าในการที่จะนำอยู่เบื้องหลังและให้ผู้อื่นอยู่เบื้องหน้า โดยเฉพาะเวลาที่ฉลองชัยชนะ เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้น และอยู่แนวหน้าเมื่อมีอันตราย แล้วผู้คนจะสำนึกบุญคุณความเป็นผู้นำของคุณ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เรามีลูกต้องเสี้ยมสอนนะ ถ้าไม่เสี้ยมสอน มันเป็นไปไม่ได้ ต้องฝึกลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ นกอยู่ในกรงให้รีบสอน มีปีก มีหาง หนีออกจากกรงแล้ว ไม่ต้องตามไปสอนนะ จะเสียใจอย่างน่าเสียดาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone