เด็กๆที่เล่นฟุตบอลทั่วโลกอยากที่จะเป็นเปเล่ ผมจึงมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่ทำอย่างไรให้เป็นเหมือนนักฟตุบอล แต่ทำอย่างไรให้เป็นสุภาพบุรุษ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone