อาตมายืนยันอยู่เสมอว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญด้วยการศึกษานี้ ถือศีลข้อเดียวพอ ไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อ เวียนหัว เพียงข้อเดียวคือ ไม่เห็นแก่ตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผู้ใดต้องการอำนาจที่ละลายไปโดยเร็วเหมือนหยาดน้ำค้างเมื่อต้องแสงแดด จงแสวงจากปืน ผู้ใดต้องการอำนาจที่ประกอบด้วยพรแห่งธรรมและความยั่งยืน จงแสวงจากประชาชนและในท่ามกลางประชาชนของท่าน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone